164. седница Владе Републике Србије, 14. октобар 2015. године