149. седница Владе Републике Србије, 13. август 2015. године