138. седница Владе Републике Србије, 10. јул 2015. године