102. седница Владе Републике Србије, 5. март 2015. године