91. седница Владе Републике Србије, 31. јануар 2015. године