88. седница Владе Републике Србије, 23. јануар 2015. године