70. седница Владе Републике Србије, 11. децембар 2014. године