67. седница Владе Републике Србије, 27. новембар 2014. године