63. седница Владе Републике Србије, 14. новембар 2014. године