59. седница Владе Републике Србије, 30. октобар 2014. године