58. седница Владе Републике Србије, 25. октобар 2014. године