50. седница Владе Републике Србије, 24. септембар 2014. године