19. седница Владе Републике Србије, 19. јун 2014. године