6. седница Владе Републике Србије, 15. мај 2014. године