88. седница Владе Републике Србије, 9. август 2013. године