77. седница Владе Републике Србије, 25. јун 2013 године