68. седница Владе Републике Србије, 20. мај 2013. године