59. седница Владе Републике Србије, 5. април 2013. године