Уговор о концесији за аутопут Хоргош–Пожега

  Уговор о концесији за изградњу, коришћење и одржавање аутопутског правца од Хоргоша до Пожеге
  Анекс 1: Опис пројекта, пројектни задатак, идејни пројекат
  Анекс 2: Друга развојна фаза
  Анекс 6: Процена ризика и портфељ осигурања
  Анекс 7: Образац уговора о коришћењу и одржавању
  Анекс 8: Приступ обезбеђењу квалитета/контроли квалитета
  Анекс 9: Именовање и дужности независног инжењерa
  Анекс 10: Уговор о оснивању концесионог предузећа
  Анекс 13: Концесиона накнада
  Анекс 14: Облици гаранција
  Анекс 15: Еколошки аспекти и олакшавајуће мере
  Анекс 16: Уговори са извођачима
  Анекс 17: Списак посебних уговора
  Анекс 18: Листа извођача и добављача опреме и материјала
  Анекс 19: Процедура за пренос коришћења
Остали документи
   Оглас о јавном тендеру за давање концесије

   Концесиони акт и акт о одређивању концесионара

Архива вести

Утврђени предлози закона о завршном буџету за 2004, 2003. и 2002. годину (15. септембар 2005.)

Донета одлука о давању концесије за аутопут од Хоргоша до Пожеге (15. септембар 2005.)

Потписан уговор о концесији за изградњу аутопута од Хоргоша до Пожеге (30. март 2007.)