17. седница Владе Републике Србије, 14. септембар 2012. године