16. седница Владе Републике Србије, 10. септембар 2012. године