636. седница Владе Републике Србије, 22. март 2012. године