588. седница Владе Републике Србије, 19. јануар 2012. године