580. седница Владе Републике Србије, 29. децембар 2011. године