568. седница Владе Републике Србије, 15. децембар 2011. године