534. седница Владе Републике Србије, 3. новембар 2011. године