517. седница Владе Републике Србије, 29. септембар 2011. године