504. седница Владе Републике Србије, 16. септембар 2011. године