46. седница Владе Републике Србије, 25. новембар 2004. године