490. седница Владе Републике Србије, 1. септембар 2011. године