488. седница Владе Републике Србије, 18. август 2011. године