44. седница Владе Републике Србије, 19. новембар 2004. године