466. седница Владе Републике Србије, 30. јун 2011. године