463. седница Владе Републике Србије, 23. јун 2011. године