457. седница Владе Републике Србије, 9. јун 2011. године