400. седница Владе Републике Србије, 17. фебруар 2011. године