387. седница Владе Републике Србије, 13. јануар 2011. године