369. седница Владе Републике Србије, 16. децембар 2010. године