361. седница Владе Републике Србије, 26. новембар 2010. године