355. седница Владе Републике Србије, 11. новембар 2010. године