349. седница Владе Републике Србије, 28. октобар 2010. године