336. седница Владе Републике Србије, 7. октобар 2010. године