318. седница Владе Републике Србије, 9. септембар 2010. године