301. седница Владе Републике Србије, 29. јул 2010. године