281. седница Владе Републике Србије, 24. јун 2010. године