277. седница Владе Републике Србије, 17. јун 2010. године