270. седница Владе Републике Србије, 3. јун 2010. године