267. седница Владе Републике Србије, 28. мај 2010. године