234. седница Владе Републике Србије, 18. март 2010. године