230. седница Владе Републике Србије, 11. март 2010. године